Pages

#013 RMK 10

Thursday, June 10, 2010 micosey , ,

MALAYSIA

RANCANGAN MALAYSIA KESEPULUH
2011-2015

Ucapan oleh Y.A.B. Perdana Menteri
di Dewan Rakyat


UCAPAN Y.A.B. PERDANA MENTERI
DATO' SRI MOHD. NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK
SEMASA MEMBENTANGKAN USULTENTANG
RANCANGAN MALAYSIA KESEPULUH
PADA 10 JUN 2010
JAM 11.30 PAGI


KE ARAH NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI DAN MAJU

Tuan Yang di-Pertua,

Dengan sukacitanya saya berdiri di Dewan yang mulia ini untuk mengemukakan satu usul seperti berikut:

"Bahawa Dewan ini,

menyedari akan cabaran pertumbuhan ekonomi serta pencapaian sosioekonomi semasa pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesembilan dalam menghadapi persekitaran global yang begitu mencabar;

merestui usaha Kerajaan untuk terus melaksanakan Misi Nasional dengan disokong oleh Model Baru Ekonomi sebagai rangka dasar pembangunan bagi mencapai matlamat Wawasan 2020;

meluluskan Rancangan Malaysia Kesepuluh yang akan dilaksanakan berasaskan hala tuju strategik, program dan peruntukan yang diperlukan untuk merealisasikan Wawasan 2020 dan membawa negara ke arah mencapai status negara berpendapatan tinggi dan maju menjelang tahun 2020 seperti dibentangkan dalam Kertas Perintah CMD.3 Tahun 2010;

Bahawa dalam meluluskan Rancangan Malaysia Kesepuluh, Dewan yang mulia ini menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya bersatu padu dengan semangat "1Malaysia: Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan" dan mempunyai iltizam yang teguh bagi melaksanakan tanggungjawab yang murni untuk menjayakan pelan transformasi ke arah negara berpendapatan tinggi dan maju, berdaya tahan dan berdaya saing, demi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Malaysia."

untuk meneruskan pembacaan tentang ucapan oleh PM,sila klik sini

keep in touch~ :)

Related Posts with Thumbnails
www.micosey.blogspot.com. Powered by Blogger.
Powered by Blogger. Designed by elogi. Converted by Smashing Blogger for LiteThemes.com. Proudly powered by Blogger.